Χώρος υποδοχής και γραμματεία
Γραφεία ιατρών
Εγκαταστάσεις επεμβάσεων & Laser
Άλλες εγκαταστάσεις
Διάφορα