Περιποίηση τραυμάτων

Η πλαστική χειρουργική σήμερα μπορεί να βοηθήσει κάθε ασθενή ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα τραύμα οποιασδήποτε αιτιολογίας. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να αναγνωρίσει την παθολογία της τραυματικής περιοχής, να εκτιμήσει την κατάσταση του δέρματος και των εν τω βάθει ιστών, να προβεί σε χειρουργικούς καθαρισμούς , να συνεργαστεί με άλλες ειδικότητες όταν αυτό είναι αναγκαίο ή και να προτείνει λοιπές θεραπείες αν αυτές είναι απαραίτητες.

Παράλληλα έχει τη δυνατότητα σε εκτεταμένα τραύματα να μεταφέρει δέρμα από άλλες περιοχές του σώματος ή να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα χειρουργικών κρημνών οι οποίοι σχεδιάζονται έξυπνα σε υγιή γειτονικά σημεία του σώματος ώστε να επιτευχτεί η ορθή και λειτουργική σύγκλειση του τραύματος.

Όταν επιτευχτεί το παραπάνω ο πλαστικός χειρούργος παρακολουθεί στενά τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενή ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή υποτροπή ενώ ταυτόχρονα φροντίζει με οδηγίες και συμπληρωματική αγωγή για την ορθότερη επούλωση της τραυματικής περιοχής και αποσκοπεί στο καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα

Αποστολή