Εκ γενετής ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου

Η αποκατάσταση και θεραπεία των εκ γενετής ανωμαλιών του προσώπου, κρανίου και τραχήλου αποτελούν πρόκληση στο τομέα της πλαστικής χειρουργικής. Εξειδικευμένοι πλαστικοί χειρουργοί στην κρανιοπροσωπική χειρουργική είναι αποκλειστικά οι κατάλληλοι θεράποντες ιατροί για να αναλάβουν παιδιά με σοβαρές ανωμαλίες και η αντιμετώπιση γίνεται μόνο σε ειδικά οργανωμένα κέντρα.

Η συμμετοχή του πλαστικού χειρουργού είναι ενδεδειγμένη σε πολλαπλές παθολογικές καταστάσεις με σκοπό την αισθητική βελτίωση του τελικού αποτελέσματος της αποκατάστασης μίας εκ γενετής ανωμαλίας. Τέτοιες είναι οι αγγειακές ανωμαλίες του προσώπου, οι δυσπλασίες της ρινός και των χειλέων και οι κοινές ανωμαλίες των ωτών.

Η εξέλιξη του προγεννητικού ελέγχου έχει συμβάλει δραστικά στη μείωση του αριθμού τέτοιων περιστατικών. Παρόλα αυτά συναντάται ακόμα και σήμερα ικανός αριθμός τέτοιων νεαρών ασθενών, στους οποίους κρίνεται αναγκαία η συμβολή του πλαστικού χειρουργού.

Η ορθή αντιμετώπιση των εκ γενετής ανωμαλιών ξεκινά με ενδελεχής εξέταση του ασθενή και αναγνώριση του προβλήματος ενώ η συνεργασία με την κατάλληλη παιδιατρική ομάδα είναι απαραίτητη.

Αποστολή