Διόρθωση σωληνοειδών μαστών

Σωληνοειδείς ονομάζονται οι μαστοί οι οποίοι παρουσιάζουν μια παθολογική εμφάνιση κατά την οποία η βάση του μαστού δεν αναπτύχθηκε σωστά κατά την εφηβεία με αποτέλεσμα να έχουν παραμείνει στενοί στην περιοχή του θώρακα και ο υπόλοιπος μαστός να παίρνει ένα σχήμα που προσομοιάζει με σωλήνα.

Η ύπαρξη αυτής της παθολογικής κατάστασης η οποία συναντάται αρκετά συχνά στο τέλος της εφηβικής ηλικίας όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του μαστού δημιουργεί συνήθως θέματα εμφάνισης στα νεαρά κορίτσια, τα περιορίζει από καθημερινές δραστηριότητες, δυσκολεύει κάποιες φορές το ντύσιμο και προκαλεί προβλήματα στη σεξουαλική ζωή τους.

Η διόρθωση των σωληνοειδών μαστών είναι καθαρά χειρουργική. Απαιτείται ελαφριά γενική αναισθησία και μετεγχειρητικά η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της είτε άμεσα είτε μετά από ένα βράδυ διαμονής στην κλινική ή στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διορθώνεται η σωληνοειδής κατάσταση του μαστού με διάνοιξη της βάσης του, με σχεδιασμό ειδικών χειρουργικών κρημνών για να αποκτήσει φυσιολογικό σχήμα το στήθος ενώ τις περισσότερες φορές απαιτείται η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ώστε να αποκατασταθεί η εμφάνιση και να αποκτήσει η ασθενής το ορθό και επιθυμητό περίγραμμα του μαστού.

Σε κάποιες περιπτώσεις την παραπάνω ανωμαλία μπορεί να την παρουσιάσει ο ένας μαστός της γυναίκας ενώ ο άλλος να είναι φυσιολογικός ή αντιθέτως πολύ μεγάλος. Τότε η αποκατάσταση μπορεί να συνδυαστεί με σμίκρυνση ή ανόρθωση της άλλης πλευράς ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία συμμετρία.

Η ασθενής υποχρεούται να φορά ένα ειδικό χειρουργικό στηθόδεσμο για κάποιες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου.

Αποστολή