Διόρθωση ανισομαστίας

Ανισομαστία ονομάζεται η ιδιαίτερα συχνή κατάσταση κατά την οποία ο ένας μαστός της γυναίκας είναι μεγαλύτερος από τον άλλο. Φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει κάποια μικρή διαφορά μεταξύ δεξιού και αριστερού μαστού, αλλά στην ανισομαστία η διαφορά αυτή είναι εμφανώς διακριτή και συχνά προκαλεί αισθητικά, ψυχολογικά και σπάνια σωματικά προβλήματα.

Η αποκατάσταση της ανισομαστίας είναι μόνο χειρουργική. Ο πλαστικός χειρουργός εξετάζει την ασθενή και μετά την αναγνώριση του προβλήματος προτείνει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι η ανισομαστία μπορεί να διορθωθεί με χειρουργική επέμβαση στον ένα ή και στους δυο μαστούς και περιλαμβάνει επεμβάσεις αυξητικής στήθους με ενθέματα ώστε να επιτευχθεί συμμετρία στο μέγεθος ή σμίκρυνση ενός ή και των δυο μαστών ώστε οι όγκοι των μαστών να εξισορροπηθούν.

Το χειρουργείο απαιτεί μέθη ή ελαφριά γενική αναισθησία και μετεγχειρητικά η ασθενής επιστρέφει μετά από λίγες ώρες στο σπίτι της, ενώ υποχρεούται να φορά για μερικές εβδομάδες ένα ειδικό χειρουργικό στηθόδεσμο.

Αποστολή