Αποκατάσταση θηλής μαστού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης του μαστού χρησιμοποιώντας διατατήρες και ενθέματα ή ιστό από την πλάτη ή την κοιλιακή χώρα της ασθενούς, πραγματοποιείται η δημιουργία της θηλής.

Πρόκειται για ένα εύκολο χειρουργείο το οποίο απαιτεί τοπική αναισθησία και μετεγχειρητικά η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης σχεδιάζεται ένας έξυπνος μικρός κρημνός δέρματος στην περιοχή του μαστού, ο οποίος αναδιπλώνεται και έτσι σχηματίζεται η νέα θηλή, στη καινούρια σωστή της θέση. Η ασθενής υποχρεούται να φορά μια ειδική περίδεση στο σημείο της νεοσχηματισμένης θηλής για 5 ημέρες ώστε να προστατευθεί η περιοχή.

Αποστολή