Αποκατάσταση μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή αποτελεί ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό κομμάτι της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δημιουργηθεί ένας νέος μαστός. Ένας από αυτούς είναι η αποκατάσταση με πλατύ ραχιαίο μυ. Αυτός μπορεί να γίνει άμεσα, στον ίδιο χρόνο δηλαδή με τη μαστεκτομή και ο πλαστικός χειρουργός αναλαμβάνει μόλις ολοκληρώσει ο χειρουργός μαστού ή καθυστερημένα σε δεύτερο χρόνο δηλαδή μήνες ή χρόνια μετά την επούλωση του τραύματος της μαστεκτομής και την ολοκλήρωση συμπληρωματικών θεραπειών όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται να δημιουργηθεί ο νέος μαστός χρησιμοποιώντας ιστό από το σώμα του ασθενή. Ο πλατύς ραχιαίος είναι ένας μυς της πλάτης, λεπτός και μεγάλος, ο οποίος “θυσιάζεται” και χρησιμοποιείται για την επίτευξη της αποκατάστασης. Η χρήση του μυός αυτού δεν προκαλεί κανένα λειτουργικό ή ανατομικό πρόβλημα στο σώμα του ασθενή, διότι υπάρχουν πολλοί άλλοι μυς στην πλάτη που αναλαμβάνουν τις κινήσεις μετά την αφαίρεση του πλατύ ραχιαίου.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ανασηκώνεται ο μυς και μια νησίδα δέρματος και διαμέσω μιας οπής στην περιοχή της μασχάλης στρέφεται προς το μαστό όπου χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα ειδικό πρόθεμα σιλικόνης ή ένα διατατήρα. Η επιλογή μεταξύ προθέματος και διατατήρα εξαρτάται από την κατάσταση του δέρματος της μαστεκτομής, αν έχει προηγηθεί ακτινοβολία και από το σχήμα και μέγεθος του άλλου μαστού.

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και παραμονή του ασθενή μετεγχειρητικά στην κλινική ή στο νοσοκομείο για 2 ημέρες.

Σε περίπτωση όπου η επανορθωτική επέμβαση αφορά τον ένα μαστό της γυναίκας, πολύ συχνά επιλέγεται να γίνει κάποια συμπληρωματική επέμβαση και στο άλλο στήθος ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η αυξητική, η ανόρθωση ή η σμίκρυνση των μαστών.

Αποστολή