Αποκατάσταση μαστού με ορθό κοιλιακό μυ

Η αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή αποτελεί ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό κομμάτι της επανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δημιουργηθεί ένας νέος μαστός. Ένας από αυτούς είναι η αποκατάσταση με ορθό κοιλιακό μυ. Αυτός μπορεί να γίνει άμεσα, στον ίδιο χρόνο δηλαδή με τη μαστεκτομή και ο πλαστικός χειρουργός αναλαμβάνει μόλις ολοκληρώσει ο χειρουργός μαστού ή καθυστερημένα σε δεύτερο χρόνο δηλαδή μήνες ή χρόνια μετά την επούλωση του τραύματος της μαστεκτομής και την ολοκλήρωση συμπληρωματικών θεραπειών όπως χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται να δημιουργηθεί ο νέος μαστός χρησιμοποιώντας ιστό από το σώμα του ασθενή. Ο ορθός κοιλιακός είναι ένας από τους δύο κάθετους μυς της κοιλιάς.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ανασηκώνεται ο μυς και λαμβάνεται ταυτόχρονα και μια αρκετά μεγάλη νησίδα δέρματος της κατώτερης κοιλιακής χώρας μαζί με το υποδόριο λίπος. Ο συνολικός αυτός όγκος(δέρμα, λίπος, μυς) διαπερνάται διαμέσω μιας οπής στην υπομάστια χώρα και στρέφεται προς το μαστό που έχει αφαιρεθεί. Εκεί ο όγκος αυτός διαμορφώνεται σε σχήμα και το δέρμα χρησιμοποιείται για να αποκαταστήσει αυτό που απομακρύνθηκε με την μαστεκτομή.Συχνά στην κοιλιακή χώρα τοποθετείται ένα πλέγμα στην περιοχή του μυ που αφαιρέθηκε ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κήλης.

Η επιλογή αυτού του είδους της αποκατάστασης γίνεται μετά από εκτίμηση του πλαστικού χειρουργού για την ποσότητα και την ποιότητα των ιστών της κοιλιακής χώρας και αναλύεται ως διαδικασία διεξοδικά στην υποψήφια ασθενή.

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και παραμονή του ασθενή μετεγχειρητικά στην κλινική ή στο νοσοκομείο για 4-5 ημέρες.

Σε περίπτωση όπου η επανορθωτική επέμβαση αφορά τον ένα μαστό της γυναίκας, πολύ συχνά επιλέγεται να γίνει κάποια συμπληρωματική επέμβαση και στο άλλο στήθος ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η αυξητική, η ανόρθωση ή η σμίκρυνση των μαστών.

Αποστολή