Άλλοι κακοήθεις όγκοι του δέρματος

Το δέρμα του ανθρώπου μπορεί να εμφανίσει, εκτός από βασικοκυτταρικό καρκίνο και καρκίνο του πλακώδους επιθηλίου και άλλες βλάβες. Κάποιες από αυτές κατατάσσονται στους προκαρκινωματώδης όγκους και κάποιοι είναι κακοήθεις. Όλες αυτές οι βλάβες εντοπίζονται συνήθως από το δερματολόγο ή από τον πλαστικό χειρουργό κατά την εξέταση του ασθενή και αποφασίζεται η αφαίρεσή τους. Η εκτομή τους θεωρείται πολύ συχνά και η ίαση της βλάβης αλλά κάποιες φορές η τελική διάγνωση γίνεται μετά το αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής έκθεσης.

Η αφαίρεση γίνεται με τοπική αναισθησία, η βλάβη αποστέλλεται για ιστοπαθολογική εξέταση και μετεγχειρητικά ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι. Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι εκτεταμένη και απαιτείται μεγάλη αφαίρεση δέρματος και υποδόριων ιστών, η πλαστική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα χειρουργικών κρημνών, όπου σχεδιάζονται έξυπνα στο παρακείμενο δέρμα και έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλειση της προβληματικής περιοχής.

Αποστολή