Αιμαγγειώματα

Τα αιμαγγειώματα είναι αγγειακές ανωμαλίες οι οποίες συνηθέστερα εμφανίζονται κατά τη νεογνική ηλικία, αυξάνονται σε μέγεθος τα πρώτα χρόνια της ζωής και υποστρέφονται κατά την παιδική ηλικία.
Το 50% των αιμαγγειωμάτων υποστρέφονται μέχρι την ηλικία των 5 ετών, το 70% μέχρι την ηλικία των 7 ετών και το 90% μέχρι την ηλικία των 9 ετών.
Παρόλα´ αυτά βέβαια σε ένα ποσοστό 50-75% μετά την υποστροφή τους παραμένει κάποιο αισθητικό θέμα.
Σε περίπτωση που μία τέτοια βλάβη δεν υποστραφεί και δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα ή ενοχλεί αισθητικά, αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους αφού πρώτα αξιολογηθεί από τον πλαστικό χειρουργό.
Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές συνεδρίες με ειδικό laser ή έγχυση φαρμακευτικών ουσιών στην περιοχή της βλάβης. Σε περίπτωση που οι παραπάνω μέθοδοι δεν επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα ή αντενδείκνυνται τότε η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.

Αποστολή