Ενημέρωση για τα γαλλικά προθέματα PIP

Λόγω της πρόσφατης αναστάτωσης που προκλήθηκε από την απαγόρευση της κυκλοφορίας των Γαλλικών προθεμάτων PIP, η εταιρεία GA Plastic Surgery θα ήθελε να διαβεβαιώσει όλους τους ασθενείς της που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις τοποθέτησης σιλικονούχων προθεμάτων, ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, διότι τα προθέματα τα οποία χρησιμοποιούνται από το ιατρείο μας είναι Αμερικανικής προέλευσης και…