Αποκατάσταση τμηματεκτομών μαστών

Η πλαστική χειρουργική συνεργάζεται σήμερα πολύ στενά με τη χειρουργική μαστού και μπορεί να βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις τμηματεκτομών για την αφαίρεση όγκων του μαστού. Η τμηματεκτομή μιας βλάβης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις είτε να είναι εκτεταμένη και να δημιουργήσει σοβαρό έλλειμμα στο σχήμα του μαστού είτε ο μαστός να έχει μικρό μέγεθος και να αλλοιωθεί ολοκληρωτικά η εμφάνιση του μαστού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός θα εξετάσει προσεκτικά το έλλειμμα και ανάλογα με την έκτασή του και το βαθμό της δυσμορφίας θα προτείνει διάφορες λύσεις που μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα. Τέτοιες είναι η χρήση χειρουργικών κρημνών από διάφορες περιοχές του σώματος, μεταφορά λίπους για την πλήρωση του ελλείμματος ή και τη χρήση ενθέματος σιλικόνης. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη περιοχή γίνεται πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με το χειρουργό μαστού και τον ογκολόγο της ασθενούς και μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών θεραπειών όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία.

Σε περίπτωση που ο όγκος είναι κεντρικός και η τμηματεκτομή αφαιρέσει τη θηλή του μαστού τότε υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστεί η αποκατάσταση με τη δημιουργία νέας θηλής και ιατρικού τατουάζ για το χρωματισμό της περιοχής.

Αποστολή