Τα παρακάτω είναι τα δύο μεγαλύτερα διεθνή αεροδρόμια της Ελλάδος.
Το πρώτο βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Αθήνα και δέχεται πτήσεις από όλο τον κόσμο. Συνδέεται αεροπορικώς καθημερινά με την πόλη της Θεσσαλονίκης με δεκάδες πτήσεις σύντομης διάρκειας. Παράλληλα συνδέει με πολλαπλές πτήσεις όλους τους υπόλοιπους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.
Το δεύτερο είναι το διεθνές αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Συνδέεται αεροπορικώς με δεκάδες Ευρωπαϊκούς και λοιπούς διεθνείς προορισμούς. Παρέχει εύκολη πρόσβαση στην πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς και στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής. Η πρόσβαση προς το Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής GA Plastic Surgery και προς τα επιλεγμένα νοσοκομεία ή κλινικές που παρέχουν υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού είναι σύντομη και απλή.

Ξενοδοχεία

Νοσοκομεία

Αεροδρόμια

Θεσσαλονίκη

Εξερευνήστε την Ελλάδα